Close Menu

Sectorreflectie

Het CBF doet jaarlijks een sectoronderzoek. In 2017 was het thema Impact en doelrealisatie, aangedragen door de sector. Ruim 400 Erkende Goede Doelen deden mee. Aan de hand van een best practice voorbeeldproject hebben zij gereflecteerd op verschillende aspecten van impactgericht werken. Het doel was inzicht krijgen in waar we als sector staan met impact. Nooit eerder werd impact binnen de goededoelensector zo breed in kaart gebracht. De publicatie van de onderzoeksresultaten vind je hier.

Afgelopen jaar is data verzameld voor een tweede meting. Het CBF werkt samen met kennispartners Impact Centre Erasmus en PwC aan een follow up van de eerdere rapportage. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten worden aangevuld met een advies vanuit de andere partijen die betrokken zijn bij de Impact Challenge.

De belangrijkste uitdagingen

Het eerste onderzoek liet 5 uitdagingen zien waar organisaties voor staan wanneer ze werken aan het vergroten en beter zichtbaar maken van hun impact. Die vijf uitdagingen zijn deze:

 1. Het expliciet maken van een logische verandertheorie.
 2. Het vinden en gebruiken van beschikbare (wetenschappelijke) kennis die de (aannames van) de verandertheorie onderbouwen.
 3. Een integrale ABC-analyse, te weten;
  Alternatieve benaderingen voor hetzelfde probleem
  Behoefte (van de doelgroep) waarin de organisatie wil voorzien
  Context, welke andere partijen zijn actief
 4. Monitoren en evalueren.
 5. Op begrijpelijk en transparante wijze communiceren over het bereikte effect.