Close Menu

Publicaties

De Impact Challenge formuleert een uitdaging aan goededoelenorganisaties. Maak je waar wat je belooft? We spreken dan van impact management: systematisch maximaliseren van maatschappelijke impact. Het gaat in de Impact Challenge dus om het vergroten en beter zichtbaar maken van de impact van goededoelenorganisaties.

Die challenge komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op onderzoek van CBF, Toezichthouder Goede Doelen. In 2017 was het thema Impact en doelrealisatie, aangedragen door de sector. Ruim 400 Erkende Goede Doelen deden mee. Aan de hand van een best practice voorbeeldproject hebben zij gereflecteerd op verschillende aspecten van impactgericht werken. Het doel was inzicht krijgen in waar we als sector staan met impact. Nooit eerder werd impact binnen de goededoelensector zo breed in kaart gebracht. De publicatie van de onderzoeksresultaten vind je hier.

 

In 2019 leerden we uit onderzoek dat er vijf universele vragen zijn die voor alle organisaties spelen. De manier waarop organisaties invulling geven aan die vijf vragen is verschillend. Daarom willen we graag dat organisaties in beweging komen en hun ervaringen delen. Door te delen inspireer je elkaar en leer je samen van elkaar en met elkaar. Zo geven we in de sector steeds beter allemaal ons eigen antwoord op vijf universele vragen. Je leest over die vijf vragen in de Vuist voor Impact.