Close Menu

Wat is de Impact Challenge?

Waarom een Impact Challenge?

Bijdragen aan ontwikkelingen voor een betere, duurzamere wereld en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken is onze missie én ons bestaansrecht. De vraag of de inspanningen het maatschappelijke effect behalen dat we beloven, houdt ons allemaal bezig. De intrinsieke motivatie om impactvol te werken en impact zichtbaar te maken is groot. Het bepalen van impact bij (sociale) veranderingsprocessen is echter niet eenvoudig. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, met verschillende strategieën, programma’s en activiteiten.

Als het gaat om impactvol werken kunnen we heel veel leren van elkaar. Daarom heeft de sector het initiatief genomen om met de ‘Impact Challenge’ gezamenlijk naar impact te kijken en van elkaar te leren.

 

De uitdaging

De Impact Challenge stimuleert en faciliteert goede doelen om aan impact te werken en kennis en ervaring met elkaar te delen. Impactgericht werken is een leerproces. Dit leerproces moet iedere organisatie bewust en stap voor stap doorlopen.

Als we de inzichten over dit proces met elkaar delen kunnen we veel met elkaar bereiken. En dat is precies de bedoeling van de Impact Challenge. Elkaar inspireren en met elkaar verkennen waar de uitdagingen liggen om het effect van onze inspanningen verder te vergroten en meer zichtbaar te maken.

 

De start van de Impact Challenge

De Impact Challenge is in 2017 officieel gelanceerd tijdens het eerste Impact Event op 24 november. Voorafgaand aan dit event is door Toezichthouder CBF een inventarisatie uitgevoerd (sectorreflectie Impact) onder ruim 400 Erkende goede doelen. De inventarisatie gaf inzicht in de wijze waarop Erkende goede doelen met impact omgaan en nodigde uit tot discussie en kennisuitwisseling.

Er zijn vijf thema’s benoemd waarmee organisaties aanaan de slag kunnen gaan. De thema’s (verandertheorie, bewijsvoering, analyse, monitoren en evalueren en SDG’s) komen voor een groot deel terug in het de cursusaanbod en de workshops van Partos en Goede Doelen Nederland. Zo krijgt de sector een extra impuls om van elkaar te leren en (nog) meer impactgericht te werken.

 

Impact Challenge 2018 en 2019

In 2018 heeft de Impact Challenge een vervolg gekregen en is het impactdenken bij goede doelen verder versterkt en verankerd. Als opvolging van de sectorreflectie Impact heeft toezichthouder CBF dat jaar een aantal vervolgvragen meegenomen in de jaarlijkse check en reflectie. Gekeken is naar de stappen die zijn gezet na de sectorreflectie in 2017.

In het najaar van 2018 introduceerden we de ‘Impact Principles’: vertrekpunten voor impactgericht werken, waarmee we alle Goede Doelen willen inspireren om het belang van het impactgericht werken te onderschrijven en er zelf actief mee aan de gang te gaan. Op die manier werken we stap voor stap aan het impactvol bijdragen aan een betere, duurzamere wereld.

Het Event richtte zich in 2019 wederom op directeuren en hun impactmanagers. De nadruk lag dit jaar nog sterker op het leren van elkaar. Om dit element extra kracht bij te zetten werd in 2019 voor het eerst de Impact Challenge Award uitgereikt voor de meest inspirerende leerervaring op het gebied van impactgericht werken. Goede doelen kunnen deze ontwikkelingsprijs winnen door hun kennis en ervaringen te delen, en zo bij te dragen aan een grotere impact van onze sector.

Om concrete stappen te kunnen zetten in het impactgericht werken zal Goede Doelen Nederland weer een leergang doelrealisatie organiseren en Partos de basiscursus PME herhalen. Een speciale werkgroep onderzoekt de mogelijkheden die Blockchain en aanverwante technologieën bieden om de impact van organisaties te vergroten en zichtbaarder te maken bij het publiek. Tevens worden er verschillende instrumenten ontwikkeld die behulpzaam zijn bij het organiseren van impact binnen organisaties, waaronder de Impactwijzer: een online toolkit rondom impactgericht werken.

Lees meer over onze activiteiten in ons Impact Challenge boekje, ontwikkeld voor het Impact Event 2019. 

 

Impact Challenge 2020

Vrijdag 27 november 2020 vond voor de derde keer het Impact Event plaats. Voornamelijk online dit keer, vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar werd voor de tweede keer de Impact Challenge Award uitgereikt voor de meest inspirerende leerervaring op het gebied van impactgericht werken

Als onderdeel van de Impact Challenge heeft het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, samen met het Impact Centre Erasmus en PwC de belangrijkste uitdagingen op het gebied van impactmanagement in kaart gebracht en teruggebracht tot vijf simpele vragen. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Een vuist voor Impact. In deze nieuwste CBF-sectorreflectie over impact wordt duidelijk waar goededoelenorganisaties voor staan als het gaat om hun impactmanagement.

 

Meerjarenprogramma Impact Challenge tot 2021

De Impact Challenge heeft een meerjarenprogramma dat bestaat uit drie sporen. We agenderen impactmangement bij goededoelenorganisaties en doen het appél om de stap te zetten van impact maken naar impact managen. Dat doen we met het jaarlijkse Impact Challenge Event en de Impact Challenge Award en andere initiatieven, zoals webinars een kijkje in de keuken, enz.
In de tweede plaats bieden we ondersteuning bij de inhoudelijke vraagstukken die dit appél oproept. Dat doen we met de Impactwijzer, dé online tool voor impactmanagement. Daarnaast is er ook een opleidingsaanbod beschikbaar.
Tot slot stimuleren we de onderlinge interactie tussen goede doelen onderling: Waar loop jij tegenaan en hoe heb je dit opgepakt?

 

De Impact Challenge in een oogopslag