Close Menu

Opleidingen

Cursussen en workshops het kader van de Impact Challenge

Goede Doelen Nederland en Partos bieden in het kader van de Impact Challenge verschillende workshop en cursussen aan. Bijvoorbeeld een workshop over het werken met een verandertheorie (TOC) en workshops en cursussen om organisaties te ondersteunen bij impactgericht denken en -werken.

 

Workshop Werken aan impact
Deze workshop bieden Goede Doelen Nederland en Partos samen aan en gaat specifiek over de Theory of Change (ToC). Dit is een instrument voor organisaties om de relatie tussen activiteiten en beoogde effecten te versterken. In een inspirerende bijeenkomst nemen deelnemers kennis van het ToC-gedachtegoed, raken zij geïnspireerd door praktijkvoorbeelden van collega-organisaties en krijgen zij inzicht in de mogelijke betekenis van een ToC voor hun eigen organisatie. De workshop is bedoeld voor leden van Goede Doelen Nederland en Partos en voor andere organisatie mits zij de Erkenning hebben.

Aan het einde van de workshop maken de deelnemers kennis met de andere cursussen en workshops op het gebied van impact aangeboden door Goede Doelen Nederland en Partos. Ook krijgen deelnemers gelegenheid om mee te denken over aanvullende gezamenlijke leeractiviteiten en intervisie op dit gebied.

 

Cursus Doelrealisatie

Deze workshop wordt aangeboden door Goede Doelen Nederland in samenwerking met MDF. De workshop richt zich op het ondersteunen van organisaties in resultaat-/ en impactgericht werken en zichtbaar te maken wat zij bereiken.

De cursus sluit aan op het feit dat in de Erkenningsregeling die sinds 2016 geldt meer aandacht is voor de maatschappelijke betekenis ofwel impact van goede doelen. Hierbij gaat het om de mate waarin de activiteiten van de organisatie bijdragen aan het realiseren van de missie en doelstelling van de organisatie. Voor veel organisaties is deze ‘doelrealisatie’ nog geen vanzelfsprekendheid.’

De cursus is bestemd voor medewerkers van goededoelenorganisaties in de diverse categorieën (welzijn en cultuur, gezondheid, internationale samenwerking en natuur, milieu en dierenbelangen) met een(beleids-) verantwoordelijkheid in het management van de organisatie en/of projecten of programma’s van de organisatie.

 Wat biedt de Cursus Doelrealisatie?

 • Theorie en praktische handvatten om doelrealisatie vorm te geven.
 • Het werken met een Theory of Change voor impactvolle doelen.
 • Het uitwerken van de visie in een doelgericht plan.
 • Het waarderen van een systeem van voortgangsbewaking en evaluatie voor verantwoording.
 • Het krijgen van meer grip op programma’s en projecten.
 • Kijk op de koppeling tussen PME en beleid (leren en verbeteren).
 • Input om effectiever te positioneren en te communiceren binnen het krachtenveld.

 

Cursus Basis Planning, Monitoring & Evaluation Partos

Sinds 2013 organiseert Partos (in samenwerking met Shape Your World! en Jorin Consultancies), twee keer in het jaar, de driedaagse basiscursus planning, monitoring & evaluation. De cursus start met een brede introductie van het concept Theory of Change, waarin ook The Logical Framework and Outcome Mapping aan bod komen. Vervolgens wordt er een begrippen- en planningskader uitgewerkt dat als basis dient voor het opzetten van een M&E systeem.

De cursus is bestemd voor medewerkers van ontwikkelingsorganisaties die meer zicht willen krijgen op de effectiviteit van hun programma’s en die van hun partner-organisaties.

Wat biedt de basis cursus PME?

 • Een motiverende, sterk interactieve cursus die je helpt om PME vorm te geven binnen je eigen organisatie.
 • Theoretische kaders:
  • programma-ontwerp en planning: hierin komen naast Theory of Change, ook het logical framework and Outcome Mapping aan de orde;
  • monitoren en indicatoren, diverse tools en methodes;
  • evaluatie aanpak, tools en planning.
 • De theorie werken we uit middels praktische oefeningen en een case study.
 • Verder behandelen we de veranderingsaspecten gerelateerd aan de PME-resultaten (individueel en op organisatie- en programma-niveau).

 

Workshop/cursus

Aanbieder

Focus op

Sector

Doelgroep

Taal

Vorm

Ledenprijs

Prijs niet-leden

Workshop Werken aan impact
 

Goede Doelen Nederland en Partos

Theory of Change

Alle goede doelenorganisaties

Besluitvormers en beleidsmakers van

NL

Workshop, wordt twee maal gegeven

€30 bij minimaal 15 deelnemers

€50 waarbij de Erkenning voorwaarde is voor deelname

Cursus Doelrealisatie

 

Goede Doelen Nederland

 

Beleid van organisatie

Alle goede-doelenorganisaties

Beleidsverantwoordelijken 

NL

Cursus van drie losse dagen

€795 of, bij twee of meer deelnemers van één organisatie, €695 per deelnemer

€895 ongeacht aantal personen

Cursus Basis Planning, Monitoring & Evaluation

 

Partos

Programma’s en projecten

Organisaties op gebied

Van  ontwikkelingssamenwerking

Programma – en PME -medewerkers

EN

Cursus op drie opeenvolgende dagen

€450 bij 20 deelnemers, meer bij minder

€675 bij 20 deelnemers, meer bij minder.

 

Zie onder voor het aanbod van opleidingen door derden. 

Foto: Roos van Trommelen

Opleidingen

Cursus Doelrealisatie

9 november 2017 Om organisaties te ondersteunen in resultaat-/ en impactgericht werken biedt Goede Doelen Nederland de Cursus Doelrealisatie. Lees meer

3-daagse cursus Basis PME

Goede planning, monitoring en evaluatie (PME) is cruciaal om programmaresultaten inzichtelijk te maken en hiervan te leren. Lees meer

Opleiding Impactmanagement

Zoveel mogelijk positieve impact maken, dat is dé uitdaging voor organisaties van deze tijd. Lees meer