Close Menu

Impact Event 2017

Goededoelensector lanceert Impact Challenge

Tijdens het Impact Event op 24 november heeft de goededoelensector de Impact Challenge officieel gelanceerd. Dit is een sectorbreed initiatief om gezamenlijk de maatschappelijke impact verder te vergroten en meer zichtbaar te maken.

Tijdens het Event werden de meest opvallende resultaten van een inventarisatie (sectorreflectie) onder ruim 400 erkende goede doelen afgewisseld met boeiende sprekers, levendige discussies en inspirerende praktijkvoorbeelden.

Onder leiding van Farid Tabarki gingen zo’n 130 deelnemers met elkaar in gesprek over de actuele stand van zaken rondom impact, de dilemma’s en de uitdagingen waar we als sector voor staan. De Impact Challenge gebruikt de belangrijke inzichten uit het event om de sectorbrede ontwikkeling van impact verder te faciliteren.

 

Belangrijkste inzichten Impact Event

Het event kenmerkte zich door een open en constructieve sfeer waarin de deelnemers samen ervaringen deelden over het complexe thema impact. Het interactieve programma was opgebouwd in vier thema’s die overeenkwamen met de thema’s in de sectorreflectie.

 

The theory of change (eenvoudige verandertheorie)

Uit de sectorreflectie blijkt dat bijna 60% (aan de hand van een model en een voorbeeldproject) logisch kan beredeneren hoe met hun activiteiten het beoogde maatschappelijke effect wordt bereikt. Het geeft je een routekaart, een onderliggend fundament voor een effectieve en efficiënte strategie’, zegt Arthur Wiltink, directeur Wakker Dier. ‘Het helpt bij het blootleggen en toetsen van je aannames.’

Niet beginnen is volgens hem de grootste valkuil. ‘Durf te investeren in dit onderwerp. Kijk wat fondsenwerving kost. Waarom zou je een deel van die tijd niet investeren om je middelen beter te gebruiken? En dan is de uitdaging aan jezelf om daar naar eer en geweten iets aan te doen.

Bewijsvoering vooraf

In de sectorreflectie geeft ruim tweederde van de goede doelen aan dat ze voorafgaand aan het project onderzoek naar de effectiviteit hebben geraadpleegd. Tijdens het Event werd hierover doorgesproken. De zaal geeft aan waarde te hechten aan het plegen van onderzoek vooraf. Wanneer ze dit niet doen, komt dat overwegend omdat ze denken dat er onvoldoende relevant onderzoek beschikbaar is of omdat ze het te duur of tijdrovend  vinden.

‘Toch is vooraf onderzoek doen belangrijk’, vindt Marike van Seeters, directeur Homeplan. ‘Ook als de uitkomsten aangeven dat je activiteiten moet veranderen. Je kunt die euro maar een keer uitgeven, dan wil je die zo goed mogelijk besteden.’

 

Evalueren en monitoren

Uit de sectorreflectie blijkt dat het toepassen van een duidelijke en passende methode om impact te evalueren nog geen gemeengoed is. In de tafeldiscussies bleek dat een van de redenen daarvoor kan zijn dat evaluaties soms leiden tot het inzicht dat iets minder goed werkt dan je dacht. Dan moet je lastige keuzes maken en daar is lef voor nodig.

 

Dit vindt ook Ewout van Galen, directeur Programma’s Simavi. ‘Als je impact serieus neemt, dan leidt dat tot veranderingen in je organisatie. Ga het gesprek aan met je donoren: vraag om de ruimte om je interventies aan te passen als blijkt dat ze niet werken. Dan kan impact heel motiverend werken. Mijn tip is dan ook: werk vanuit vertrouwen, niet uit angst.’

Gasten

Arthur Wiltink Directeur Wakker Dier
Ewout van Galen Directeur Programma's Simavi
Farid Tabarki Dagvoorzitter / Oprichter Studio Zeitgeist
Juliette Grimbergen BuzzMaster
Margriet Schreuders Hoofd Goede Doelen Nationale Postcodeloterij
Marike van Seeters Directeur Homeplan

Programma

Een programma rondom de resultaten van de Sector Reflectie

Tijdens het Impact Event worden de resultaten van de Sectorreflectie Impact gepresenteerd. Opvallende resultaten uit deze verkenning worden afgewisseld met boeiende sprekers, levendige discussies en inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Met een interactief programma onder leiding van dagvoorzitter Farid Tabarki en buzzmaster Juliette Grimbergen gaan we met elkaar in gesprek over de actuele stand van zaken, de dilemma’s rondom de impact en de uitdagingen waar we als sector voor staan.

Terugblik Impact Event

Poëtische samenvatting van het Impact Event

Tijdens het Impact Event 2017 hebben wij dichter Ingmar Heytze gevraagd om met zijn poëtische blik naar het programma te kijken en daar op zijn eigen wijze verslag van te doen. Speciaal voor de Impact Challenge schreef hij het gedicht 'Het zachtfluwelen zwarte gat'. 

Het zachtfluwelen zwarte gat - Ingmar Heytze