Close Menu

Sectorreflectie

Sectorreflectie impact

Het doel van de sectorreflectie, de inventarisatie die toezichthouder CBF uitvoerde onder ruim 400 Erkende Goede Doelen, is inzicht krijgen in waar we als sector staan met impact en organisaties laten reflecteren op het effect van hun activiteiten.

 

Hoe zijn we te werk gegaan?

Aan de basis van de sectorreflectie ligt een vragenlijst die de Erkende Goede Doelen toegestuurd kregen. Door middel van deze vragenlijst is stap voor stap gekeken hoe er wordt gewerkt aan het verhogen van effectiviteit. Nooit eerder werd ‘impact’ binnen de goededoelensector zo breed in kaart gebracht.

De resultaten zijn waar mogelijk gevalideerd door het Impact Centre van de Erasmus Universiteit, dan wel door PwC (vragen over de Sustainable Development Goals).

Wat is de belangrijkste uitkomst?

Uit de sectorreflectie blijkt dat impact hoog op de agenda staat bij goede doelen. De resultaten van de inventarisatie laten ook zien dat iedereen weer anders met impact om gaat. En dat is niet gek. Er zijn grote verschillen tussen goede doelen. In de strategieën die worden gehanteerd, de programma’s en de activiteiten.

 

En verder…

Alle erkende organisatie die mee heeft gedaan aan de sectorreflectie, krijgen individueel een terugkoppeling van het CBF. Zo krijgen ze inzicht in waar ze staan en kunnen ze zich verder ontwikkelen op het gebied van impact.

De sectorreflectie is uitvoerig besproken tijdens het Impact Event op 24 november 2017. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het verslag van het Impact Event.

De gehele sectorreflectie is op verzoek op te vragen bij het CBF. Stuur een mail naar k.cornelis@cbf.nl.