Close Menu

Sectorreflectie

Sectoronderzoek 2018: vijf uitdagingen

Toezichthouder CBF heeft bij de Jaarlijkse Check & Reflectie 2018 een aantal opvolgvragen gesteld over impactgericht werken. Organisaties konden aangeven welke van de vijf uitdagingen, die uit de Sectorreflectie van 2017 naar voren kwamen, voor hen de grootste uitdaging is. Die vijf uitdagingen zijn:

 1. Het expliciet maken van een logische verandertheorie.
 2. Het vinden en gebruiken van beschikbare (wetenschappelijke) kennis die de (aannames van) de verandertheorie onderbouwen.
 3. Een integrale ABC-analyse, te weten;
  Alternatieve benaderingen voor hetzelfde probleem
  Behoefte (van de doelgroep) waarin de organisatie wil voorzien
  Context, welke andere partijen zijn actief
 4. Monitoren en evalueren.
 5. Op begrijpelijk en transparante wijze communiceren over het bereikte effect.

 

Resultaten

Goede doelen geven zelf aan dat de grootste uitdaging ligt in het monitoren en evalueren van het effect van projecten/programma’s. Voor veel organisaties is het niet haalbaar om het precieze effect van projecten/programma’s te meten. Gemakkelijker haalbaar is om te werken met een educated guess. Je neemt dan aan dat bepaalde kengetallen of indicatoren iets zeggen over het effect van wat je doet. Wanneer je deze aannames onderbouwt met beschikbare (wetenschappelijke) kennis kun je toch uitspraken doen of een bepaalde beoogde verbetering zich voordoet: ‘op basis van mijn onderzoek verwacht ik impact te hebben (en de indicatoren bevestigen dat beeld)’.

Het sectoronderzoek 2018 is besproken tijdens het Impact Event op 29 maart 2019. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk het verslag van het Impact Event.


Impact en doelrealisatie

Het CBF doet jaarlijks een sectoronderzoek. In 2017 was het thema Impact en doelrealisatie, aangedragen door de sector. Ruim 400 Erkende Goede Doelen deden mee. Aan de hand van een best practice voorbeeldproject hebben zij gereflecteerd op verschillende aspecten van impactgericht werken. Het doel was inzicht krijgen in waar we als sector staan met impact. Nooit eerder werd impact binnen de goededoelensector zo breed in kaart gebracht.
Dit jaar doen we de tweede meting om opnieuw te bepalen hoe de goededoelensector er voor staat met betrekking tot Impact en doelrealisatie. Zo kunnen we nagaan of er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden.