Close Menu

Interview - David van Gennep (Stichting AAP)

David van Gennep is sinds 1991 werkzaam bij Stichting AAP. Hij begon tijdens zijn studie in 1980 als vrijwilliger en is zich vanaf die tijd altijd blijven inzetten voor het verbeteren van het welzijn van niet-gedomesticeerde zoogdieren door middel van de opvang van dieren in nood en het verbeteren van de wet- en regelgeving in Nederland en Europa. 

 

Waarom doe je wat je doet?

“Kort gezegd: omdat ik impact wil maken. Ik heb dieren op zichzelf altijd interessant gevonden; boeiend, mooi om naar te kijken. Maar we leven in een samenleving waarin dieren steeds meer afhankelijk worden van ons mensen. In de vrije natuur kunnen dieren redelijk voor zichzelf opkomen, maar die vrije natuur is in de loop der tijd steeds verder omkaderd geraakt."

"Bij Stichting AAP zijn we gespecialiseerd in dieren die in gevangenschap leven en daarmee in hun welzijn volledig afhankelijk van de mens. Ik wil op een duurzame manier bijdragen aan hun welzijn: vanuit het verleden vooral met een praktische opvang die inmiddels gecombineerd is met een meer toekomstgerichte aanpak. Die lange termijn visie die we met Stichting AAP hebben ontwikkeld, maakt dat ik het na al die jaren nog steeds doe.”

 

 

Op welke manier werk jij aan het vergroten van de impact van jouw organisatie?

"Ik vind dat alle taken die gedaan worden in een organisatie vroeg of laat herleid moeten kunnen worden tot impact. Zelf doe ik dat op verschillende manieren: ik ben betrokken bij de beïnvloeding van wet- en regelgeving in Nederland en daarbuiten en zit veel om tafel met overheden, ministers en andere beleidsmakers. Daarnaast heb ik een actieve rol in de fondsenwerving voor Stichting AAP. Zo kunnen we het werk doen dat we doen en de impact bereiken die we voor ogen hebben.

In mijn functie als boegbeeld van de organisatie is het belangrijk dat mensen herkennen dat we in alle lagen van de organisatie het impactgericht werken doorvoeren en dus ook ons handelen daardoor laten leiden. Voor mijzelf is dat soms een aparte rol omdat ik al heel lang bij Stichting AAP betrokken ben: mensen koppelen mij nog aan de opvang van het individuele dier in nood.

Het geeft me anderzijds ook de kans om te laten zien dat ik ben mee gegaan in een fase waarin er ook naar de toekomst gekeken wordt."

 

Wat is jouw beste tip voor organisaties die de impact van hun organisatie willen vergroten?

"Datgene wat bij ons doorslaggevend was in het impactgericht werken was dat we onszelf toestonden om kritisch de vraag te stellen: In welk jaar kunnen we onszelf opheffen? Als je op die manier gaat kijken, dwing je jezelf om doelen te formuleren die op dat moment bereikt moeten zijn. Met die doelen krijg je taken, die taken krijgen op hun beurt een impactgerichte benadering.

Voor Stichting AAP betekent dit dat we gerichter kunnen kijken welke dieren we opvangen en met welk doel. Als je blijft redeneren vanuit het nu, blijf je jezelf mogelijkheden bieden om daaraan te ontsnappen. Intern is de knop echt om."  

 

 

Wat zou je nog willen leren als het gaat over impactgericht werken?

"De grootste uitdaging op dit moment is wel de appreciatie van het impactdenken. Vooral in de fondsenwerving is dit niet altijd eenvoudig. Tussen impactgericht werken en het werven van fondsen voor aantrekkelijke activiteiten of projecten zit een wereld van verschil. Als het gaat om impactgericht denken moet je vooral je missie niet verlaten, maar het wel aandurven om te kiezen wat je in de etalage zet voor de fondsenwerving."

 

Met welke impact-gerichte vraag mogen collega’s altijd bij jou op de koffie komen?

"De vraag: hoe kweek je begrip binnen je organisatie voor de omslag naar impactgericht werken? Bij Stichting AAP is het een flinke omslag geweest: van de praktisch georganiseerde opvang van het individuele dier, naar de combinatie met gericht werken aan beleid beïnvloeding van wet- en regelgeving, omdat we daar veel impact mee kunnen maken.

In die omslag hebben we enorm veel bereikt bij onze medewerkers. Zeker aangezien we een organisatie zijn waarin dat lastig is, omdat het niveau van de medewerkers heel erg uiteen loopt. Dat is een slag waar veel goededoelenorganisaties tegenop zien: een flinke cultuurverandering tussen oren krijgen."

David van Gennep - Executive Director bij Stichting AAP