Close Menu

Impact Challenge Award

Met de Impact Challenge dagen we elkaar uit om de impact van de goededoelensector te vergroten en beter zichtbaar te maken. Gebruiken we wel de effectiefste strategieën om onze missies te realiseren? En hoe communiceren we over impact? Samen gaan we op zoek naar inzicht en inspiratie.

Hoe? Door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. We kunnen namelijk veel van elkaar leren. Daarom is tijdens het Impact Event 2019 de allereerste Impact Challenge Award uitgereikt. Goede doelen konden deze ontwikkelingsprijs winnen door hun kennis en ervaringen te delen, en zo bij te dragen aan een grotere impact van onze sector. Op 29 maart 2019 verkoos het publiek samen met de vakjury het Liliane Fonds tot winnaar met hun Breaking down Barriers project. 

 

Finalisten 2019

Het Liliane Fonds presenteert het ‘Breaking down Barriers’ project, een leertraject in de Afrikaanse landen Zambia, Sierra Leone en Kameroen, gericht op het identificeren van de succesfactoren van advocacy ten behoeve van kinderen met een beperking.

Het Longfonds deelt hun ervaringen met de ‘Maatschappelijk impactmeting Longpunten’, waarbij de maatschappelijke impact die de Longpunten creëren in kaart gebracht zijn.

De Max Foundation diende het ‘Max Payment-by-results’ (MaxPBR) programma in: een real-time, data gedreven monitoring programma & financieel systeem. MaxPBR ondersteunt het Max Healthy Village programma waarin met geïntegreerde WASH-Nutrition interventies gericht op jonge kinderen in Bangladesh.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind deelt haar ervaringen met het ‘Samen naar School’ project, waar betrokken pioniers (voornamelijk ouders van kinderen met een beperking) binnen een reguliere basisschool in hun omgeving een speciaal lokaal inrichtte, waar kinderen met een handicap zorg en - waar mogelijk - onderwijs kunnen ontvangen.

Simavi presenteert het ‘Ritu project’ in Bangladesh: het eerste project binnen Simavi waarmee ze de uitdaging zijn aangegaan om volledig impact gericht te werken. Het doel van het Ritu project is verbeterde hygiëne, gezondheid en welzijn rond menstruatie voor meisjes tussen de 10 en 13 jaar oud in Netrakona district, Bangladesh.

Voor wie is de Impact Challenge Award?

Heeft jouw organisatie een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt rondom impactgericht werken? Ga je de uitdaging aan om steeds opnieuw te onderzoeken welke strategie de effectiefste is om je organisatiemissie te realiseren? Ben je bereid om jouw lessons learned te vertalen naar concrete en inspirerende tips voor collega’s? Dan ben je uitgenodigd om deel te nemen aan de Impact Challenge Award.

De Impact Challenge Award is open voor alle Nederlandse goededoelenorganisaties die het belang van impactgericht werken onderschrijven. Twijfel je of jouw organisatie in aanmerking komt voor deelname aan de Impact Challenge Award, neem contact met ons op via secretariaat@impact-challenge.nl

 

Hoe doe je mee?

Alle goededoelenorganisaties zijn uitgenodigd om voor de eerste pitchronde een praktijkcase in te dienen waar je een belangrijke leerervaring rond impact hebt opgedaan. Dat hoeft geen best practice te zijn, sterker nog: van briljante mislukkingen leer je vaak het meest.

Om mee te doen download je het onderstaande formulier en doorloop je de volgende stappen:

Stap 1:   Beschrijf jouw leerervaring
Maak concreet wat je hebt geleerd om meer effect te hebben op de organisatiemissie. Of de case een succes is, is niet van belang: het gaat om de inzichten die je hebt opgedaan.

Stap 2:   De context van het project/programma
Beschrijf je case: Wat maakt dit een goed voorbeeld voor jouw organisatie?

Stap 3:   Adviseer
Beschrijf wat je advies is aan collega-organisaties. Voor wie is dat advies relevant?

We raden je aan het formulier in te vullen met jouw collega’s die betrokken zijn geweest bij de opzet, de uitvoer en de evaluatie van het project of programma om zo de leerervaring zo goed mogelijk uit te kunnen werken. Het doorlopen van de 3 stappen duurt ongeveer 3 uur.

 

De wedstrijd

 • Organisaties krijgen tot woensdag 16 januari 2019, 17uur (Amsterdamse tijd) de mogelijkheid om hun eerste pitch in te dienen waarin ze kort en krachtig bovenstaande 3 stappen doorlopen.
 • Het Impact Centre Erasmus beoordeelt de inzendingen aan de hand van bovenstaande 3 stappen.
 • De vijf beste inzendingen krijgen een consultant toegewezen die samen met de goededoelenorganisaties de case verder uitwerkt en vervolgens vertaalt naar concrete & inspirerende tips of adviezen voor collega’s.
 • De uitgewerkte cases worden voorgelegd aan een onafhankelijke vakjury. Tijdens de jurybijeenkomst worden deze cases besproken en wordt een juryrapport samengesteld.  
 • Tijdens het Impact Event op 29 maart 2019 presenteert de Top 5 haar case aan het aanwezige publiek. Het publiek mag live stemmen op haar favoriet. Op dit event zijn de directeuren en bestuurders van goede doelen uitgenodigd.
 • De winnaar wordt ter plaatse bekend gemaakt. Het juryoordeel bepaalt voor 60% en de publieksscore 40% van het eindcijfer.

Wanneer heb je gewonnen?

De inzender wint die:

 1. het beste in staat is geweest om leerpunten te halen uit evaluatie en die te vertalen naar concrete vervolgstappen;
 2. op een heldere manier deze leerervaring kan omschrijven;
 3. deze leerpunten weet te vertalen naar concrete & inspirerende tips of adviezen voor collega’s.

 

De Prijs

De winnaar van de Impact Challenge Award 2019 ontvangt een bijzondere Impactprijs op Maat. Je krijgt namelijk de kans om met ondersteuning van experts van ABN AMRO een eigen strategisch vraagstuk op het gebied van impact aan te pakken. Samen met een kennisteam van ABN AMRO bekijk je welke ondersteuning je nodig hebt om aan de oplossing van dit vraagstuk te werken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een intern consultancy traject, coaching op specifieke issues, en/of het volgen van een opleiding. Bij de Prijs op Maat zijn experts van het Dialogues House, het Innovatiecentrum, het Opleidingscentrum en Duurzaam bankieren van ABN AMRO betrokken.

 

De jury

De jury van de Impact Challenge Award is onafhankelijk en bestaat uit experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van impactgericht werken. Er nemen geen medewerkers van goededoelenorganisaties, de brancheverenigingen of de toezichthouder zitting in de jury van de Impact Challenge Award. De jury wordt ondersteund door het secretariaat van de Impact Challenge. De jury bestaat uit: 

 • Jamy Goewie (Community and Market Development Director at European Venture Philanthropy Association (EVPA))
 • Sara Kinsbergen (Researcher at Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Tjeerd Krumpelman (Head of advisory, reporting & engagement at ABN AMRO Bank N.V.)

 

Planning

 7 november 2019

 Start inschrijving Impact Challenge Award

 Deadline: woensdag 16  januari 2019, 17uur

 17 januari 2019

 Beoordeling inzendingen door Impact   Center Erasmus 

 Deadline: vrijdag 1 februari  2019

 4 februari 2019

 Bekendmaking Top 5

 

 5 februari 2019

 Aanvang voorbereiding consultancy traject  door Top 5

 Deadline: vrijdag 15 februari 2019

 18 februari 2019

 Start consultancy traject om de case uit te werken

 Deadline: vrijdag 1 maart  2019

 4 maart 2019

 - Jury ontvangt de cases ter beoordeling

 - Presentaties worden gemaakt

 Deadline presentatie: vrijdag 15 maart 2019

 Medio maart 2019

 - Jurybijeenkomst

 

 15 maart 2019

 - Top 5 bereid presentatie event voor

 Deadline presentatie:   maandag 25 maart 2019

 

Wedstrijdformulier en reglement

De inschrijving voor de Impact Challenge Award 2019 is gesloten. Voor vragen kun je contact opnemen met secretariaat@impact-challenge.nl

Download Deelnameformulier   Wedstrijdreglement Impact Challenge Award

Impact Tools – een beknopte Verandertheorie Impact Tools - de ABC-methode

Uploaden wedstrijdformulier