Close Menu

De Impact Challenge is een sectorbreed initiatief om de maatschappelijke impact van de goededoelensector te vergroten en meer zichtbaar te maken. De Challenge daagt goede doelen uit om met elkaar te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De Impact Challenge is een sectorbreed initiatief om de maatschappelijke impact van de goededoelensector te vergroten en meer zichtbaar te maken. De Challenge daagt goede doelen uit om met elkaar te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De Impact Challenge is een sectorbreed initiatief om de maatschappelijke impact van de goededoelensector te vergroten en meer zichtbaar te maken. De Challenge daagt goede doelen uit om met elkaar te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Impact Event

Het bieden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken is de kern wat ons als goede doelen bindt. Het is onze missie én ons bestaansrecht. Maar behalen we met onze inspanningen wel het maatschappelijke effect dat we beloven? Hoe maken we dat zichtbaar?

Kortom, hoe gaan we als sector om met impact? Deze vraag staat centraal tijdens het Impact Event op vrijdag 24 november 2017.

Sectorreflectie

Waar staan we als goededoelensector als het gaat om doelrealisatie en impact? Dat is de centrale vraag in de sectorreflectie, een inventarisatie die toezichthouder CBF uitvoerde onder ruim 400 Erkende Goede Doelen. De inventarisatie is voor de sector een spiegel die uitnodigt tot discussie en kennisuitwisseling.

Opleidingen

Om resultaat-/ en impactgericht te werken en zichtbaar maken wat wordt bereikt, is het belangrijk dat bewust en systematisch met impact wordt omgegaan. Hoe doe je dat? Om organisaties hierin te ondersteunen bieden de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Partos speciaal voor goede doelen ontwikkelde opleidingen.